Valea Cernei

Diversitatea tipurilor de peisaje (abrupturi calcaroase cu Pin Negru de Banat, canioane cu pâraie cu debit puternic fluctuant, vârfuri calcaroase cu vegetaţie submediteraneană, păduri întinse de fag de vârste mari, goluri alpine cu jnepeniş, lacuri de acumulare montane, chei şi prăpăstii calcaroase, cătune izolate în munte, pajişti subalpine cu lapiezuri), peşteri termale unice în România, izvoare termominerale, endemisme şi rarităţi de floră şi faună oferă tuturor iubitorilor de natură experienţe inedite.

CHEILE ŞI CANIONUL ŢĂSNEI
Traseul implică o urcare de aproximativ 45 minute pe o potecă turistică până la locul de intrare în traseul propriu zis.

Acesta începe cu o tiroliană de testare a participanţilor, după care coborârea prin canion se face cu ajutorul corzilor. În funcţie de mărimea grupului şi nivelul apei, există montate între 3 şi 5 corzi, de 40 m, pentru tiroliană şi rapel, cu ajutorul cărora se trec săritorile şi cascadele canionului, ajungându-se la locul de plecare.

De asemenea poate fi vizitat tot sectorul de chei, inclusiv Moara Dracilor (moară pe apă, folosită de localnici pentru măcinatul porumbului).

CROVURILE DIN MUNŢII MEHEDINŢI
Toate formele carstice cunoscute se regăsesc străbătând aceste poieni. Pe parcursul câtorva kilometri se succed în ordine: Poienile Beletina, Poiana Mare, Crovul Mare, Poienile Porcului, Crovul Medved şi Ploştinioarele, de la 1200 m până la 1000 m altitudine, cu nume ciudate, date de locuitorii din Cloşani şi Izverna, cei care le folosesc de sute de ani pentru paşunat.

Marginea de nord a poienilor o formează abruptul spre Valea Cernei. Sunt locuri unde stai ca pe un crenel de cetate şi poţi privi râul care şerpuieşte la 900 m mai jos.

Peste vale, pe pantele Munţilor Cernei, se văd răsfirate cătune izolate. Pinii Negrii de Banat, agăţaţi pe toate stâncăriile, străjuiesc peisajul grandios.

CHEI
– Prisăcina
– Feregari
– Bobotului
– Foroioaga
– Corcoaiei
– Râmnuţei
– Ţăsnei
– Drăstănic

CANIOANE
– Vânturatoarea
– Drăstănic
– Ţăsnei
– Cociu
– Râmnuţei
– Bobotului

CASCADE

– Roşeţu

– Vânturătoarea

0 Shares