Podișul Mehedinți

Platoul Mehedinti este o zonă splendidă, aici vei găsi o lume fantastică: chei săpate în calcar, peşteri, poduri naturale, lacuri carstice, platouri întinse, cu păşuni şi pâlcuri de stejari dar şi păduri compacte de castani şi liliac.

Clima este blândă, cu influenţe submediteraneene.

Este cuprins între Motru şi Dunăre, în continuarea Subcarpaţilor.

Altitudinile sunt cuprinse între 500 şi 650m. Este o unitate de podiş alcătuită din şisturi cristaline şi calcare. Acolo unde apar calcarele sunt prezente fenomenele carstice: chei, peşteri, poduri naturale, cursuri subterane, sohodoluri (văi seci), doline, polii; are aspectul de platou adânc fragmentat de ape.

Carstul Mehedinţean reprezintă subregiunea mediană a acestui podiş şi este dezvoltat în calcare jurasice (Jurasic Mediu şi Superior, şi sporadic apar depozite de vârstă Jurasic Inferior) şi cretacice (Cretacic Inferior şi Superior). Cele trei artere hidrografice pe care este axat acest carst sunt Topolniţa, Motru şi Coşuştea.

Podişul Mehedinţi reprezintă o treaptă scufundată a Carpaţilor, fiind o unitate de relief aparte (un unicat). Ca structură şi relief este asemănătoare munţilor, iar ca altitudine este asemănătoare dealurilor.

0 Shares